Organizasyon


SES, Uluslararası İşbirliği Alman Sanayi Vakfı (Foundation of German Industry for International Cooperation) bünyesinde yer alan ve kar amacı gütmeyen bir sivil yardım kurumudur.

Yurt dışında ve Almanya'da faaliyet gösteren SES, bünyesinde aktif iş yaşamını tamamlayan gönüllü profesyoneller ve uzmanlar ile "yardım için yardım" prensibiyle hizmet ve çözümler sunmaktadır.

SES, Bonn merkezli olup Almanya içinde 14 ofisi bulunmaktadır. Tüm dünyada 180 ülkede temsilcilikleri ile sürekli iletişim içinde hizmet vermektedir.

1983 yılında Alman Sanayi ve Ticaret (DIHK) gözetiminde ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) maddi desteğiyle kurulan SES, 1986 yılında, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Alman Sanayi Birliği (BDI) ve Carl Duisberg Vakfı yardımlarıyla kar amacı gütmeyen SES GmbH iktisadi işletmesi haline dönüşmüştür. Daha sonraları Alman İşveren Birlikleri, Alman Zanaatkarlar Merkez Birliği (ZDH) ve Alman İşveren Birlikleri Konfederasyonu (BDA) bu yapıya katılmışlardır.

Ocak 2003 tarihinden itibaren, iktisadi işletme yapısı SES Vakfı bünyesine geçmiştir. Vakıf tüzüğü gereğince kurucu kurumlar arasında bulunan BDA, BDI DIHK ve ZDH hisselerini SES GmbH'ya bağışlamışlardır. Bu tarihten itibaren SES tüzel bir kişiliğe kavuşmuştur.