Kimlere ve nerede hizmet veriyoruz?


SES, tüm dünyada ve Almanya'da başta küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere ve her seviyeden kurum ve kuruluşa, okullara, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve KOBİ'lere yardım etmektedir. Genellikle bu gönüllü görevler üç hafta ile altı aylık bir sürede yapılmaktadır. Proje sonrasında tekrar izleme ve talep yapılarak sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.

1983 yılından beri, kıdemli uzmanlar ALmanya içinde ve dışında 40 binden fazla projeyi aktif olarak desteklemişler ve müşterinin problemlerine kalıcı çözümler üretmişlerdir. Müşteri memnuniyet derecesi %85'in üzerindedir.

Elektronikten tarıma, satış ve pazarlamadan yönetimsel çözümlere, kimya sektöründen gıdaya, sağlıktan el sanatlarına kadar 50 ana sanayi kolunda, 350 alt sektörde hizmet vermektedirler. Tüm uzmanlar profesyonel bir iş yapış şekli ve uzun yıllara dayanan mesleki deneyim ve tecrübe sahibi olarak, motivasyonu yüksek bir seviyede gönüllü olarak görev almaktadırlar. Kıdemli uzmanlar mali açıdan tamamen bağımsız olup gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar.Uzmanlar emekli ya da 30 yaşın üzerinde kişilerden oluşmaktadır.