Kimlere destek veriyoruz?


SES hizmetleri ayrım gözetmeksizin tüm iş kollarında yönetimsel, teknik, sosyal konularda destek vermektedir.

Bu destekler, eğitim ve tecrübe gerektiren zanaat, teknik destek, ticaret, satış vb konular olabileceği gibi mesleki eğitim ve öğretim, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri ve hatta bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşlar;

  • Resmi kurumlar, meslek örgütleri
  • KOBİ'ler
  • Ticaret ve sanayi odaları
  • Sosyal hizmet ve sağlık kurumları
  • Okullar ve mesleki eğitim kurumları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • ... ve tabiki SİZ

    SES hizmetlerinden bugüne kadar Türkiye'de 150'den fazla kurum ve kuruluş yararlanmıştır. Müşteriler arasında özel kuruluşlar, Ar-Ge kurumları (ör. TÜBİTAK), özel ve resmi üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, KOBİ'ler, çocuk yuvaları sayılabilir.