Kıdemli uzmanlar kimlerdir?


Kıdemli Uzmanlar Servisi (SES: Senior Experten Service), uluslararası ekonomik işbirliğini teşvik eden ve kar amacı gütmeyen karşılıksız hizmet veren bir sivil toplum desteğidir.

Almanya Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Bakanlığı (BMZ), Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tarafından finanse edilen SES, özellikle AB Birliği dışındaki ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere ayrılan yardım fonlarının desteğinde bu görevini sürdürmektedir.

Bünyesinde 12 bini aşkın kıdemli uzman barındıran SES, kuruluşundan 1983-2016 yılları arasında 166 ülkede 27.700 proje gerçekleştirmiştir. Tüm uzmanlar gönüllülük esasına göre kendi motivasyonlarıyla projelerde görev almakta, sektör deneyimlerini uygulamalı olarak paylaşarak ülke ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar.

Uzmanlar grubu 50 ana sektörede ve 350 alt sektörde sınıflandırılmıştır. Müşteri taleplerine uygun uzmanlar, SES bünyesindeki databank üzerinden talebe uygun bir uzman profili belirlenerek müşteriye bildirilme süreciyle seçilirler. Uzmanlar emekli kişilerden ya da 30 yaş üzerinde mesleğini hala yürüten ve gönüllü olarak hizmet veren kişilerden oluşmaktadır.2017 yılında devreye giren yeni uygulama ile bundan böyle 30 yaşını aşan kişilerin de gönüllü olarak kendi uzmanlık konularında hizmet vermeleri sağlanmıştır.